nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 16 grudnia 2005 r.1. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego Narodowego Programu Zdrowia
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 16-12-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.
termin realizacji: 16-12-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

3. Informacja w sprawie Projektu PHARE 2002/000-580.02.07 w zakresie stworzenia systemu informatycznego na potrzeby Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych oraz zakupu sprzętu komputerowego
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie zaproponowanych wniosków do realizacji,
termin realizacji: do dnia 22-12-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


4. Informacja w sprawie Komunikatu Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego
- przedstawia Pani Dorota Duliban Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
przedstawienie na Kierownictwie projektu Komunikatu.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Dorota Duliban Główny Inspektor Farmaceutyczny
Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-12-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1762 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.