nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 19 grudnia 2005 r.


1. Projekt sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2004 roku.
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu i skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 20-12-2005 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu


2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami na usługę: Frakcjonowanie polskiego świeżo mrożonego osocza na cztery produkty tj. koncentrat czynnika VII, koncentrat czynnika IX, immunoglobuliny do stosowania dożylnego oraz roztwory albuminy w ilości minimum 100 000 litrów osocza rocznie.
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie zaproponowanych rozwiązań do realizacji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


3. Wykaz niezrealizowanych upoważnień ustawowych dla Ministra Zdrowia do wydania aktów wykonawczych wykazywany przez Rządowe Centrum Legislacji według stanu prawnego na dzień 31 października 2005 r.

Wykaz upoważnień ustawowych do wydania aktów wykonawczych przez Ministra Zdrowia wynikających z ustaw uchwalonych przez Sejm RP IV kadencji.

- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne.
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu, po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji:20 -12-2005 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny


5. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 19-12-2004 r. do dnia 23-12-2005 r.).
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania i nadzoru nad wdrożeniem zmian w systemie ochrony zdrowia.
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu, po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji i skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
termin realizacji: 19-12-2005 r.

Odpowiedzialny: Biuro Dyrektora Generalnego
Nadzoruje: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-12-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2119 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.