nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 6 stycznia 2006 r.1. Wykaz niezrealizowanych upoważnień ustawowych dla Ministra Zdrowia do wydania aktów wykonawczych wykazywanych przez Rządowe Centrum Legislacji według stanu prawnego na dzień 31 października 2005 r.

Wykaz upoważnień ustawowych do wydania aktów wykonawczych przez Ministra Zdrowia, wynikających z ustaw uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji

- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie przez Dyrektorów właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych aktualnej informacji dotyczącej niezrealizowanych upoważnień ustawowych oraz upoważnień zawartych w projektach ustaw dla Ministra Zdrowia, do wydania aktów wykonawczych,
termin realizacji: 18-01-2006 r.
zorganizowanie spotkania z udziałem właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych w celu ustalenia dalszego trybu postępowania,
przedstawienie wniosków na Kolegium Ministra.

Odpowiedzialny: Dyrektor Generalny, Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.


2. Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 06-01-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-01-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1928 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.