nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 16 stycznia 2006 r.1. Informacja dotycząca metodologii tworzenia Sieci Szpitali.
-referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji
Ochrony Zdrowia

2. Projekt Dwuletniego Programu Współpracy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia Polski a Europejskim Biurem Regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia na lata 2006 – 2007.
-referowała Pani Teresa Bondarewicz Dyrektor Departamentu Integracji
Europejskiej i Współpracy z Zagranicą.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu


3. Informacja w sprawie wystąpienia do Komisji Europejskiej z wnioskiem o odroczenie terminu na udzielenie odpowiedzi w sprawie braku notyfikacji aktów prawa krajowego transponujących przepisy dyrektywy 2004/24/WE i 2004/28/WE oraz wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w trybie art. 226 TWE.
-referowała Pani Teresa Bondarewicz Dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą.

Ustalono:
przyjęcie tekstu.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu


4. Informacja w sprawie przygotowania wizyty Pani Jacqueline Minor – Dyrektora Departamentu Gospodarki Opartej na Wiedzy w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego w Komisji Europejskiej.
-referowała Pani Teresa Bondarewicz Dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą.

Ustalono:
przyjęcie tekstu.

Odpowiedzialny: Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-01-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2342 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.