nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 17 stycznia 2006 r.1. Projekt Stanowiska Rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


2. Informacja w sprawie prawnych możliwości przekazania Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy w Otwocku oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie.
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
zorganizowanie spotkania z udziałem właściwych merytorycznie komórek i jednostek organizacyjnych w celu wypracowania propozycji rozwiązań.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli oraz Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu we współpracy z Panią Wacławą Wojtalą Podsekretarz Stanu


3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-01-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1932 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.