nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 22 lutego 2006 r.


1. Projekt stanowiska w sprawie zagadnienia dopuszczalności łączenia funkcji i kierowania publicznego zakładu opieki zdrowotnej z wykonywaniem w tym samym zakładzie pracy lekarza w kontekście zapytania przesłanego przez Pana Waldemara Dzięcioła – Zastępcy Wójta Gminy Mściewojów
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie propozycji zmian w obecnie obowiązującym prawie zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


2. Wspólne stanowisko UE dotyczące rozporządzenia w sprawie leków stosowanych w pediatrii
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej w współpracy z Departamentem Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 22-02-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu


4. Projekt regulaminu Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno – Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku
- referuje Pan Konrad Stolarski Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru i Kontroli
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


5. Informacja pod obrady Kierownictwa w dniu 22 lutego 2006 r. dotycząca zadłużenia oraz przebiegu procesu restrukturyzacji szpitali klinicznych oraz jednostek badawczo rozwojowych
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

6. Projekt ustawy o ratowaniu życia i zdrowia
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych,
omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 27-02-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-02-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2188 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.