nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 6 marca 2006 r.1. Informacja dotycząca projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
wstrzymanie prac nad nowelizacją rozporządzenia,
rozpoczęcie prac zgodnie z przedstawioną propozycją.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Departamentem Ubezpieczenia Zdrowotnego i Departamentem Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


2. Projekt dotyczący ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu stanowiska.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


3. Informacja w sprawie kolejnej edycji Dyplomu Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 07-03-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu


5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.
termin realizacji: 07-03-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu


6. Notatka na temat Europejskiego Komitetu Naukowego ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego i ewentualnego przystąpienia do Polski do ww. nowoutworzonej instytucji
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu stanowiska w sprawie przystąpienia do Europejskiego Komitetu Naukowego ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu


7. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 06-03-2006 r. do dnia 10-03-2006 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

8. Budżet zadaniowy – ważniejsze zadania realizowane przez Ministra Zdrowia w 2006 r.
-- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do dnia 8-03-2006 r.,
termin realizacji: 06-03-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 13-03-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-03-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2294 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.