nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 21 marca 2006 r.1. Projekt stanowiska Ministra Zdrowia w sprawie wyrobów medycznych zawierających rtęć
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu stanowiska.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu


3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy pielęgnacyjnej
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
powiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze powołania Zespołu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu


4. Projekt wniosku dotyczący kwestii związanych z ewentualną zmianą stanowiska Rządu odnośnie propozycji nowelizacji dyrektywy 2003/88/WE w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
akceptację zmiany stanowiska.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu


5. Projekt informacji dla Komisji Zdrowia Sejmu RP pn. „Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu informacji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


6. Podział budżetu na wydatki bieżące w części 46 - Zdrowie na 2006 r.
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu podziału środków.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


7. Podział środków finansowych na 2006 r. w części 46 – Zdrowie w zakresie zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz w rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne i w rozdziale 85143 – Publiczna służba krwi
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 22-03-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


8. Informacja o stanie prac w Podkomisji Sejmowej nad projektem nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister ZdrowiaWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-03-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2286 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.