nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia

w dniu 23 czerwca 2006 r.


1. Harmonogram prac nad aktami wykonawczymi zawartymi w:
- Wykazie A – Upoważnienia niezrealizowane wykazywane przez Rządowe Centrum Legislacji – według stanu prawnego na dzień 31 października 2005 r.,
- Wykazie B – Upoważnienia ustawowe do wydania aktów wykonawczych przez Ministra Zdrowia, wynikających z ustaw uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji

- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
kontynuowanie prac z uwzględnieniem wskazanych w harmonogramie terminów realizacji.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy właściwych Departamentów we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

2. Projekt budżetu na 2007 rok w zakresie zadań rzeczowych opracowany na formularzach planistycznych.
- przedstawił Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu budżetu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

3. Prezentacja ewidencji dokumentów w Ministerstwie Zdrowia
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-06-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1844 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.