nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Załącznik Nr 2WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POD WZGLĘDEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA PRZYCHODNI


1. W przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów badań lekarskich dopuszcza się wspólne pomieszczenia dla wszystkich grup pacjentów z zachowaniem rozdziału czasowego ich przyjęć.
2. W holu wejściowym do przychodni powinien być usytuowany punkt rejestracji.
3. W skład poradni dzieci chorych i poradni dzieci zdrowych wchodzi pokój badań bezpośrednio połączony z pokojem przygotowawczo-zabiegowym.
4. W przychodni, w której udzielane są świadczenia zdrowotne dzieciom chorym, zdrowym i dorosłym z zastosowaniem rozdziału czasowego, dopuszcza się jeden gabinet badań lekarskich.
5. Powierzchnia powinna wynosić dla:
1) gabinetu badań lekarskich co najmniej 12,0 m2;
2) pokoju przygotowawczo-zabiegowego, gabinetu zabiegowego, w którym nie wykonuje się znieczulenia co najmniej 15,0 m2;
3) pokoju zabiegowego, w którym wykonuje się znieczulenie miejscowe z wyłączeniem gabinetów dentystycznych co najmniej 16,0 m2;
4) pokoju zabiegowego, w którym wykonuje się znieczulenie ogólnego co najmniej 20,0 m2;
5) pokoju pobierania prób do analiz – co najmniej 6,0 m2.
6. W poradniach chirurgicznych powinien być urządzony osobny pokój zabiegowy.
7. Gabinet badań ginekologicznych oraz poradnie, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w dziedzinie urologii lub o charakterze inwazyjnym w zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, powinny mieć bezpośrednie połączenie z kabiną higieny osobistej.
8. Poradnie o charakterze zabiegowym, w szczególności dentystyczna, chirurgiczna, ginekologiczna i laryngologiczna, powinny mieć zapewnioną możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów w zależności od potrzeb w:
1) centralnej sterylizatorni;
2) gabinecie, pokoju zabiegowym;
3) wydzielonym pomieszczeniu.
9. Powierzchnia gabinetu stomatologicznego powinna wynosić co najmniej 12,0 m2 przy zainstalowaniu jednego fotela stomatologicznego i co najmniej 8,0 m2 na każdy następny fotel.
10. Sprężarki i pompy zasilające unity stomatologiczne powinny być zlokalizowane w miejscu niezanieczyszczonym oraz w sposób niepowodujący hałasu ponadnormatywnego.
11. Dopuszcza się zmniejszenie o 10 % powierzchni określonych w ust. 5 i 9.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-07-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8761 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.