nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2007 r.1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
2. Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiochirurgii
3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
4. Szef Służby Cywilnej
5. Główny Inspektor Sanitarny
6. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
7. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
8. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
10. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu
11. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
13. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
14. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
15. Minister Finansów
16. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
17. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
18. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
19. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
20. Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
21. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
22. Minister Gospodarki Morskiej
23. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
24. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
25. Minister Środowiska
26. Główny Inspektor Farmaceutyczny
27. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
28. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-08-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6011 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.