nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 4 sierpnia 2006 r.1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu, Główny Inspektor
Sanitarny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 4-08-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu, Główny Inspektor Sanitarny

3. Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Pacjenta
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 7-08-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu programu poprawy opieki zdrowotnej na wsi na lata 2007 – 2011
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

5. Projekt prac dotyczący podziału zadań komórek organizacyjnych związanych z wdrażaniem Priorytetu XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

6. Sprawy różne:
Harmonogram prac nad projektami ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów urzędowych przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia zawartych w „Zestawieniu prac legislacyjnych Rady Ministrów w II półroczu” - stan w dniu 4-08-2006 r.
Harmonogram prac nad aktami wykonawczymi zawartymi w Wykazie A – Upoważnienia niezrealizowane wykazywane przez Rządowe Centrum Legislacji – wg stanu prawnego na dzień 31 października 2005 r., w Wykazie B – Upoważnienia ustawowe do wydania aktów wykonawczych przez Ministra Zdrowia, wynikających z ustaw uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji -stan w dniu 4-08-2006 r.
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalenia:
zaakceptowano propozycje przesunięcia terminów przygotowywania projektów.
kontynuowanie prac zgodnie z harmonogramami przyjętymi w dniu 04-08-2006 r.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy właściwych Departamentów, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzorują: Członkowie Kierownictwa

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-08-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1651 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.