nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Uwagi do projekte rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej1. Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych
2. Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej
3. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
4. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
5. Minister Sportu
6. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
7. Główny Inspektor Farmaceutyczny
8. Wojewoda Kujawsko-Pomorski
9. Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy
10. Wojewoda Małopolski pismo z dnia 9 sierpnia 2006.
11. Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego
12. Wojewoda Małopolski pismo z dnia 17 sierpnia 2006.
13. Minister Środowiska
14. Prezydent Miasta Gliwice
15. Polska Akademia Nauk
16. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
17. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA
18. Minister Finansów
19. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
20. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
21. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
22. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
23. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
24. Wojewoda Wielkopolski
25. Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w GorzycachUwagi cd

[1]    [2][3]

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-08-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2007-03-16
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2007-03-16Monika Latoszek 

Statystyka strony: 10984 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.