nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 29 sierpnia 2006 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołów Eksperckich do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 30-08-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

2. Projekt stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Pacjenta
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 30-08-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

3. Propozycja składu przedstawicieli Rady do Spraw Promocji Zdrowia Psychicznego
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu.

przyjęcie propozycji składu Rady.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

4. Sprawy różne.

Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia ustaliło:
W przypadku umieszczenia w porządku obrad Rady Ministrów projektu aktu prawnego lub innego dokumentu rządowego, właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Ministerstwa lub jednostka podległa przygotowuje, w porozumieniu z Departamentem Prawnym lub z Biurem Ministra, zwięzłą notatkę zawierającą informacje dotyczące: treści dokumentu lub głównych kierunków proponowanych rozwiązań, a także zgłoszone uwagi i stanowisko Ministerstwa Zdrowia do tych uwag. Komórka organizacyjna Ministerstwa Zdrowia lub jednostka podległa przedłoży Ministrowi Zdrowia w/w notatkę, akceptowaną przez nadzorującego Członka Kierownictwa, w dniu poprzedzającym posiedzenie Rady Ministrów, do godziny 16-tej, za pośrednictwem Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-08-29
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1902 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.