nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 30 sierpnia 2006 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołów Eksperckich do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 31-08-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

3. Propozycje rozwiązań prawnych regulujących zgłoszenie urodzenia oraz możliwość pochowania dziecka w przypadku martwego urodzenia przed 22 tygodniem ciąży
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie projektu aktu prawnego.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu w sprawie podmiotów przeprowadzających analizy antydopingowe w porozumieniu z Ministrem Zdrowia
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej
- przedstawił Pan Paweł Policzkiewicz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 30-08-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu Główny Inspektor Sanitarny

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
- przedstawił Pan Paweł Policzkiewicz Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu Główny Inspektor Sanitarny

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych
- przedstawił Pan Paweł Policzkiewicz Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 30-08-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Podsekretarz Stanu Główny Inspektor Sanitarny

8. Projekt nowelizacji ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) w zakresie dotyczącym wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie pisma do Pani Jolanty Rusiniak Sekretarza Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-08-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2131 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.