nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia

w dniu 7 września 2006 r.1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 08-09-2006 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

2. Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia:
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami
i szczątkami ludzkimi,
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia
dziecka,
- zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu
jej wypełniania

- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 4 dni,
termin realizacji: 07-09-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt propozycji tematów działań zmierzających do zawarcia umowy społecznej „Gospodarka-Praca-Rodzina-Dialog” zgłoszonych przez poszczególne Departamenty do obszaru ochrona zdrowia
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

4. Opinia dotycząca skargi Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dyrektywy 36/2005/WE
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
rozpoczęcie fazy ustnej postępowania zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-09-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1866 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.