nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra ZdrowiaUstalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 20 listopada 2006 r.


1. Harmonogram prac nad aktami wykonawczymi zawartymi w:
- Wykazie A – Upoważnienia niezrealizowane wykazywane przez Rządowe Centrum Legislacji – według stanu prawnego na dzień 31 sierpnia 2006 r.,
- Wykazie B – Upoważnienia ustawowe do wydania aktów wykonawczych przez Ministra Zdrowia, wynikających z ustaw uchwalonych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
zobowiązano Dyrektorów Departamentów do bezwzględnego przestrzegania terminów realizacji wydania aktów wykonawczych ujętych w Harmonogramie A i B, a w szczególności do ustaw z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.
przygotowanie przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w trybie pilnym, nie ujętego w Harmonogramach, rozporządzenia w sprawie świadectwa potwierdzającego umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny na podstawie art. 17 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Odpowiedzialni: Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektor Farmaceutyczny we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister ZdrowiaWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-11-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1867 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.