nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Informacja o zakończoneniu prac nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dzieckaZgodnie z decyzją Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 listopada br. prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka zostają zakończone. Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem, zgodnie z art. 3 ust. 3 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414):

proponowane zapisy projektu wykraczają poza delegację ustawową - 40 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688),

proponowane zapisy projektu modyfikują przepisy ustawowe, które nie uzależniają przekazania zgłoszenia urodzenia dziecka martwego od czasu trwania ciąży - art. 38 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688),

definicja „martwego urodzenia” stworzona na potrzeby projektowanego rozporządzenia wywoływałaby skutki prawne w zakresie spraw uregulowanych w innych aktach prawnych (np. urlop macierzyński na podstawie art. 1801 § 1 Kodeksu pracy).

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-12-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8783 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.