nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 28 grudnia 2006 r.


1. Projekt odpowiedzi na pismo w sprawie zapłaty za wykonane procedury medyczne w 2006 roku przez szpitale województwa Warmińsko - Mazurskiego
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie algorytmu podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa
- referował Pan Dariusz Adamczewski Dyrektor Departamentu Polityki
Zdrowotnej.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 28-12-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych
- referował Pan Dariusz Adamczewski Dyrektor Departamentu Polityki
Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

4. Projekt materiału na Komisję Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pt. „Narodowy Plan Rozwoju 2007 – 2013 jako szansa wyrównania różnic zdrowotnych”
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.
skierowanie do Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
termin realizacji: 02-01-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

5. Informacja o stanie i możliwościach finansowania infrastruktury zdrowotnej w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
omówiono informację i zobowiązano Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych do intensywnej współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi przy przygotowywaniu stanowiska Ministerstwa Zdrowia do projektów Regionalnych Programów Operacyjnych wnoszonych pod obrady Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

6. Projekt podziału alokacji w ramach Priorytetu VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie podziału alokacji zgodnie z przedstawioną propozycją.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno – epidemiologicznych.
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 28-12-2006 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-12-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2026 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.