nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 24 stycznia 2007 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
rozszerzenie składu Zespołu o przedstawiciela Ministra Finansów, Polskiego Czerwonego Krzyża i Departamentu Pielęgniarek i Położnych,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

2. Informacja dotycząca podziału etatów na poszczególne komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia
- przedstawił: Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy – Zdroju
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 24-01-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie regulaminu pracy Rady do spraw Monitoringu Żywności i Żywienia
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek badawczo-rozwojowych określających i koordynujących programy monitoringu żywności i żywienia oraz opracowujących opinie niezbędne dla oceny ryzyka.
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-01-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1659 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.