nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia



Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 20 lutego 2007 r.



1. Materiał dla Komisji Zdrowia Senatu RP w sprawie sytuacji osób chorych psychicznie oraz prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego mającym na celu stworzenie podstaw prawnych do ustanowienia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu materiału.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

2. Projekt podziału budżetu na 2007 r. w zakresie wydatków bieżących
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu podziału budżetu na 2007 r. w zakresie wydatków bieżących.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

3. Projekty działań dotyczące należności budżetu państwa od Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie ( decyzja nr 158 oraz decyzje nr 137 i 138 )
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

4. Projekt działań dotyczący należności budżetu państwa od Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia





Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-02-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1696 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.