nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia



Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 16 kwietnia 2007 r.


1. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 16-04-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

2. Projekt informacji dotyczący wyników kontroli przeprowadzonych w zakładach opiekuńczo – leczniczych i zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych przez wojewodów
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przekazanie informacji do Departamentu Zdrowia Publicznego, Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia, Biura Praw Pacjenta, Głównego Inspektora Sanitarnego, Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
przygotowanie przez Departament Zdrowia Publicznego analizy w sprawie ewentualnej zmiany obowiązujących przepisów z uwzględnieniem przeprowadzonej kontroli.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

3. Prezentacja dotycząca projektu refundacji świadczeń w oparciu o wskaźniki jakościowe
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia





Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-04-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1730 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.