nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 25 maja 2007 r.


1. Projekt programu prac legislacyjnych Rady Ministrów w zakresie Ministerstwa Zdrowia na II półrocze 2007 r.
- przedstawił Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu prac legislacyjnych Rady Ministrów w zakresie Ministerstwa Zdrowia na II półrocze 2007 r. po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
opracowanie uzasadnień do wskazanych punktów projektu programu prac legislacyjnych,
termin realizacji: 28-05-2007 r. godz. 9.00.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

2. Opinia dotycząca decyzji w sprawie obowiązkowych testów w kierunku HIV dla wszystkich starających się status uchodźcy w Polsce
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przedstawienie opinii zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt materiału dotyczący zdrowotnych uwarunkowań kobiet żyjących na terenach wiejskich na posiedzenie Komisji Rodziny i Praw Kobiet Sejmu RP w pkt. „Ekonomiczne, zdrowotne oraz edukacyjne uwarunkowania kobiet żyjących na terenach wiejskich”
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Komisji Rodziny i Praw Kobiet Sejmu RP,
termin realizacji: 28-05-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt materiału pt.: „Pomoc kobietom z zespołem poaborcyjnym

5. Opieka psychologiczna w oddziałach ginekologiczno – położniczych”
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 4 dni,
termin realizacji: 25-05-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

6. Projekty rozporządzeń stanowiących „pakiet” zmian wprowadzających tzw. „system konsultancki”
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektów,
uzupełnienie materiału o projekt rozporządzenia w sprawie „dokumentacji medycznej” zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: do końca czerwca 2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych
- referował Pan Roman Danielewicz Dyrektor Departamentu. Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 28-05-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz StanuOpracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-05-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1896 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.