nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 28 maja 2007 r.


1. Projekt upoważnienia dla Dyrektora SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do przygotowania i podpisania umowy na zakup śmigłowców oraz symulatora lotu dla SP ZOZ LPR
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu upoważnienia,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 29-05-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

2. Projekt programu: „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” – Zadanie: „Program Rozwoju Opieki Paliatywnej”
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie projektu programu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 29-05-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 28-05-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

4. Projekt rozwiązań dotyczący procesu wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działania 13.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

5. Projekt działań dotyczący umieszczenia w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. Budowa i wyposażenie wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

6. Informacja na temat rezultatów II rundy negocjacyjnej z Komisją Europejską Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Brukseli w dniu 23 maja 2007 r.
- przedstawiła Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Bolesław Piecha
Sekretarz Stanu


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-05-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1828 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.