nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 30 maja 2007 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 31-05-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uchylenia zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji Produktów z Pogranicza
- referował Piotr Błaszczyk Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 31-05-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek
- referował Piotr Błaszczyk Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 31-05-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

4. Analiza wyników kontroli przeprowadzanych w zakładach opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych pod kątem ewentualnej zmiany obowiązujących uregulowań prawnych
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie do końca września br. projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
zorganizowanie spotkania z udziałem konsultantów krajowych w dziedzinie geriatrii, pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, medycyny paliatywnej, zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu we współpracy z Panem Jarosławem Pinkasem Podsekretarzem Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw gerontologii
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 30-05-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt dokumentu pn. „Zadania publiczne zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2007 r. (wraz z informacją o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację)
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 31-05-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt „Deklaracji o Wzajemnej Współpracy” pomiędzy Republiką Słowacką, Republiką Czeską, Republiką Węgierską a Rzeczypospolitą Polską
- przedstawił Pan Paweł Policzkiewicz Zastępca Głównego Inspektora
Sanitarnego.

Ustalono:
skierowanie do Departamentu Współpracy Międzynarodowej w celu realizacji zgodnie z obowiązującą procedurą.
termin realizacji: 30-05-2007 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Bolesław Piecha
Sekretarz StanuWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-05-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1740 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.