nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 5 czerwca 2007 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 06-06-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 05-06-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

3. Projekt odpowiedzi na interpelację Posła na Sejm RP Pani Grażyny Tyszko.
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 06-06-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2007 roku oraz realizujących je podmiotów
- przedstawił Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 05-06-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt Karty Praw i Obowiązków Pacjenta
- referowała Pani Krystyna Barbara Kozłowska Dyrektor Biura Praw Pacjenta.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 05-06-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Biuro Praw Pacjenta
Nadzoruje: Pan Marek Ludwik Grabowski Podsekretarz Stanu

6. Pismo Ministra Finansów z dnia 31 maja 2007 r.
- referował Pan Tomasz Pawlęga Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przygotowanie projektu odpowiedzi z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 08-06-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Bolesław Piecha
Sekretarz Stanu

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-06-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1778 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.