nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 10 lipca 2007 r.1. Projekt pisma do Pana G. Verheugena Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej dotyczący polskiego wniosku o okres przejściowy w sprawie implementacji przepisów Pharma Review
- referował Pan Piotr Błaszczyk Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

2. Projekt programu prac Rządu sierpień – grudzień 2007 r. w zakresie Ministerstwa Zdrowia
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

3. Propozycje rozwiązania dotyczące wniosków zgłoszonych przez Parlamentarzystów w toku prac nad ustawą budżetową, dotyczących zwiększenia środków finansowych dla części – 46 Zdrowie na realizację „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu rozwiązania zgodnie z wersją pierwszą.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

4. Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej
- referowała Pani Jolanta Skolimowska Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 11-07-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pani Anna Gręziak Podsekretarz Stanu

5. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia.
( w dniach od 09-07-2007 r. do dnia 13-07-2007 r.).
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

6. Projekt informacji Ministerstwa Zdrowia na temat „Koszyk świadczeń gwarantowanych”
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu informacji,
skierowanie do Komisji Zdrowia Senatu RP,
termin realizacji: 11-07-2007 r.

Odpowiedzialny: Agencja Oceny Technologii Medycznych
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

7. Sprawy różne.
Członkom Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującym jednostki organizacyjne o których mowa w art. 1 pkt 2, 9, 12, 16 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (DZ. U. Nr 26, poz 306, z późn. zm.) przekazano kompetencje Ministra Zdrowia w zakresie przyznawania nagrody rocznej dla ich kierowników.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister ZdrowiaWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-07-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2039 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.