nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 04 września 2007 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych
- referował Pan Anatol Gołąb Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag 3 dni.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie karty charakterystyki
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 05-09-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska miejscowości Dąbki, gmina Darłowo
- przedstawił Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 05-09-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Grzegorz Gołdynia Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz dokumentów niezbędnych do przywozu lub wywozu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 04-09-2007 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie,

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pan Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

5. Projekt działań dotyczący stworzenia biuletynu przez Narodowe Centrum Krwi
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
kierunkowe przyjęcie przedstawionej propozycji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu

6. Informacja dotycząca spotkania zespołu roboczego ds. immunoglobuliny anty – D
- przedstawił Pan Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu.

7. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 03-09-2007 r. do dnia 07-09-2007 r.).
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

8. Budżet zadaniowy na rok 2008 w części 46-Zdrowie
- przedstawiła Pani Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie budżetu zadaniowego na rok 2008 wraz z uzasadnieniem,
skierowanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
termin realizacji: 04-09-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Wacława Wojtala Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-09-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1870 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.