nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 30 listopada 2007 roku


1. Propozycje w sprawie kontynuowania prac legislacyjnych nad projektami ustaw będących w zakresie właściwości Ministra Zdrowia, skierowanych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie propozycji kontynuowania prac legislacyjnych,
uzupełnienie informacji w sprawie pkt. 8,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 30-11-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

2. Projekt planu prac Rady Ministrów na okres styczeń – czerwiec 2008 r. – Minister Zdrowia
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przepracowanie planu zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
przedłożenie do podpisu Ministrowi Zdrowia.
termin realizacji: 30-11-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia, Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

3. Projekt wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do dofinansowania w roku 2008 w ramach Programu Wieloletniego „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli” ustanowionego Uchwałą Nr 19/2007 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2007 r.
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie wariantu II.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-11-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2048 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.