nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 10 grudnia 2007 roku


1. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2008 oraz kierunków realizacji zadań tego programu na lata 2009 i 2010.

Projekt „Sprawozdania z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2006”

- referował Pan Przemysław Klaman Zastępca Dyrektora Departamentu
Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 11-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

2. Projekt wniosku Ministra Zdrowia do Ministra Gospodarki o wprowadzenie w drodze rozporządzenia zakazów, ograniczeń oraz warunków obrotu i stosowania substancji i preparatów stwarzających nieuzasadnione ryzyko dla zdrowia człowieka lub środowiska.
- referował Pan Wojciech Kłosiński Zastępca Dyrektor Departamentu
Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 12-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji
Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przesłanie projektu do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu uzyskania opinii o proponowanych rozwiązaniach,
termin realizacji: 10-12-2007 r.
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 12-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 11-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

5. Sprawy różne:

W nawiązaniu do ustaleń z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
z dnia 7 listopada 2007 r. pkt. 6 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne ustalono, że termin zgłaszania uwag zostanie skrócony do 14 dni.
Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-12-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1791 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.