nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 12 grudnia 2007 r.


1. Projekt Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku
- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 12-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

2. Sprawozdanie z prac zespołu roboczego ds. immunoglobuliny anty-D
oraz propozycje kierunków dalszych działań

- referowała Pani Agnieszka Beniuk-Patoła Dyrektor Narodowego
Centrum Krwi.

Ustalono:
pozostawienie do decyzji w terminie późniejszym.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

3. Projekt działań dotyczący procedowania w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego na usługę frakcjonowania polskiego świeżo
mrożonego osocza.
Projekt działań w zakresie przeznaczenia środków bieżących pozostających w dyspozycji Narodowego Centrum Krwi na realizację programów zdrowotnych w roku 2007

- referowała Pani Agnieszka Beniuk-Patoła Dyrektor Narodowego
Centrum Krwi.

Ustalono:
pozostawienie do decyzji w terminie późniejszym.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia
wysokości opłat za krew i jej składniki w 2008 roku

- referował Pan Przemysław Klaman Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 12-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu
i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane
świadczenia opieki zdrowotnej

- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji
Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przepracowanie tekstu projektu z uwzględnieniem uwag Narodowego Funduszu Zdrowia oraz uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

6. Projekt działań dotyczący realizacji procesu restrukturyzacji wobec" Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 2 w Łodzi oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu zagrożonych wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
- referował Pan Piotr Warczyński Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego
rozporządzenia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy

- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 13-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z budżetu państwa.

- referowała Pani Sylwia Lis Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia
Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 12-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia
jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem
zakażeń meningokokowych

- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
termin realizacji: 12-12-2007 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor SanitarnyOpracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-12-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2734 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.