nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 21 stycznia 2008 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w bankach tkanek i komórek
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 22-01-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

2. Informacja nt. konferencji zorganizowanej przez Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, na której przedstawione zostały wyniki badania opinii publicznej „Barometr korupcji 2007” oraz projektów: „Monitoring procesu stanowienia prawa”, „Monitoring obietnic wyborczych”, „Monitorowanie finansowania kampanii wyborczych” i „Ochrona osób informujących o korupcji”
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

3. Propozycja zorganizowania i przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii PR (edukacyjno-informacyjnej) o tematyce przeciwdziałania i zwalczania korupcji w ramach projektu Transition Facility 2005 pn. „Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce” realizowanego przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
prowadzenie dalszych prac w zakresie przygotowania kampanii edukacyjno-informacyjnej z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przedstawienie na Kierownictwie projektu kampanii.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

4. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 21-01-2008 r. do dnia 25-01-2008 r.)

- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra
Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Marek Twardowski

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-01-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1842 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.