nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa ZdrowiaUstalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 01 lutego 2008 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Korzyści
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 04-02-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

2. Projekt ankiety dotyczący zgłaszania propozycji uszczegółowienia wykazu refundowanych ze środków publicznych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi niezbędnej do opracowania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu cen przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych finansowanych ze środków publicznych o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu ankiety po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 04-02-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

4. Propozycja ustalenia procedury przyznawania środków na zakupy inwestycyjne z budżetu części 46 – Zdrowie
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu procedury przyznawania środków na zakupy inwestycyjne po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
rozpoczęcie prac w celu przygotowania projektu zarządzenia o powołaniu Zespołu do spraw opiniowania wniosków.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
- referowała Pani Sylwia Lis Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 04-02-2008 r.
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
termin realizacji: 04-02-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

6. Notatka dotycząca rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
- referowała Pani Sylwia Lis Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń
Zdrowotnych.

Ustalono:
przyjęcie harmonogramu prac zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

7. Omówienie działań dotyczących „Raportu z prac resortu zdrowia pod kątem podjętych inicjatyw ustawodawczych, politycznych i innych ważnych działań w okresie 100 dni funkcjonowania Gabinetu Premiera Donalda Tuska” – pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
- przedstawił Pan Konrad Łęcki Szef Gabinetu Politycznego.

Ustalono:
przygotowanie materiałów zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji i przekazanie do Gabinetu Politycznego,
termin realizacji: 04-02-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny, Departament Dialogu Społecznego, Biuro Prasy i Promocji
Nadzoruje: Pan Konrad Łęcki Szef Gabinetu Politycznego


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-02-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1980 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.