nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Współpraca 
 

Samorząd terytorialnyZgodnie z art. 38, ust.1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.03.159.1548 z późn. zm.) w celu realizacji swoich zadań minister kierujący określonym działem współdziała, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach oraz w zakresie wynikającym z potrzeb danego działu z organami samorządu terytorialnego.

Minister Zdrowia będąc członkiem Rady Ministrów zobowiązany jest do współdziałania z:
samorządem terytorialnym,
organizacjami społecznymi,
przedstawicielstwami środowisk zawodowych i twórczych,
co wynika z ustawy art. 7, ust.4, pkt.3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U.03.24.199 z późn. zm.).

Obowiązek współdziałania dla Ministra Zdrowia wynika także z ustaw regulujących zasady funkcjonowania poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-10-18
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 13771 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.