nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Współpraca z organami administracji rządowej 
 
 Wzór tabeli programów zdrowotnych

 Wymień dowód osobisty na nowy ⇒ kampania MSWiA

 Reforma Regulacji → Przedsiębiorca ma Prawo

 Rządowy Program → Razem Bezpieczniej

 Z organami administracji rządowej

 

   Współpraca z samorządem terytorialnym  
 
 Samorząd terytorialny

 

   Współpraca z samorządami zawodowymi  
 
 Samorząd zawodowy

 Linki i Adresy

 

   Współpraca z organizacjami pozarządowymi  
 
 Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2013 r. oraz realizujących je podmiotów – konkurs uzupełniający


 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
„Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2013 r. – konkurs uzupełniający”.

 Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w 2013 r. oraz realizujących je podmiotów


 Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań zawartych w „Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2013 roku”

 Lista wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2012 roku.

 

   Współpraca z zagranicą 
 
 Ministerstwa Zdrowia w państwach członkowskich UE

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.