nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Budżet 
 

Budżet Działu ZdrowieKlasyfikację budżetową określa rozporządzenie ministra finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów, wydane na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 26 XI 1998 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z §1 tego rozporządzenia, działowi zdrowie przypisana jest część 46 według klasyfikacji budżetowej. W części 46. klasyfikacji budżetowej zapisane są w ustawie budżetowej przychody i wydatki związane z działem zdrowie, których dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Więcej na temat budżetu państwa na stronach Ministerstwa Finansów.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-10-08
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 19186 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.