nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Urząd 
 

Bartosz Arłukowicz

Minister Zdrowia


mbarlukowicz.jpg

Urodził się 30 grudnia 1971 r. w Resku.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i studiów MBA w Uniwersytecie Szczecińskim. Uzyskał specjalizację II stopnia z pediatrii. Ma uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Pracował m.in. w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Wykładowca PUM. Za swą działalność na rzecz dzieci uhonorowany Międzynarodowym Orderem Uśmiechu (2006 r.) i przyznawaną przez najmłodszych szczecinian nagrodą „Brzdąca”.
W latach 2002 - 2007 zasiadał w Radzie Miasta Szczecina, w której w latach 2002 – 2006 przewodniczył Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

Od 2007 r. poseł na Sejm RP, członek Komisji Zdrowia i Komisji Spraw Zagranicznych. Od listopada 2009 r. do października 2010 r. wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces.

W 2011 r. sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.


Wersja do drukuPowrót


 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.