nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Urząd 
 

Cezary Rzemek

Podsekretarz Stanu


logo_crzemek_07082012.jpgUrodził się 24 lutego 1975 roku w Wyszkowie.
Stan cywilny: Żonaty

Wykształcenie
2007 Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu
Zarządzanie w ochronie zdrowia
1998 – 2000 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
kierunek: Zarządzanie
magister - praca „Metody budowy portfela papierów wartościowych”
1996 – 1998 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
kierunek: Finanse i Bankowość
licencjat – praca „Metody wyceny papierów wartościowych na podstawie sektora bankowego”

Doświadczenie Zawodowe
2007 – 2009 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Dyrektor
2005 – 2007 Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
Z-ca dyr. ds. ekonomiczno-finansowych Główny Księgowy
2003 – 2005 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
Główny Księgowy
2002 – 2005 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
Główny Księgowy
1999 – 2002 Massa Company S.A. w Białymstoku
Wydział księgowości – starszy księgowy, kierownik działu finansowo – księgowego
1998 – 1999 Powszechna Spółdzielnia Spożywców “SPOŁEM” w Białymstoku
Dział Kontroli Wewnętrznej - kontroler-inwentaryzator

Kursy i szkolenia
 Zarządzanie kadrą w nowoczesnej firmie
 Doskonalenie umiejętności menedżerskich – zarządzanie konfliktem
 Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia
 Międzynarodowe standardy rachunkowości i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej w praktyce
 M 205 Microsoft Access 2000
 Microsoft Office 2003
 Vademecum Głównego Księgowego
 Kierowanie ludźmi w nowoczesnej firmie
 Prawo jazdy kat. B, C, E

Wersja do drukuPowrót


 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.