nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Urząd 
 

Piotr Warczyński

Podsekretarz stanu


logo_1.jpg

Urodził się 19 marca 1959 r.

Jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe na kierunkach biznes i zarządzanie w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych, zarządzanie jakością w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania oraz studium edukacji ekonomicznej w Szkole Głównej Handlowej, Krajowej Szkole Administracji Publicznej i Narodowym Banku Polskim. Aktualnie jest w trakcie studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej komórek odpowiedzialnych za teleinformatykę w jednostkach centralnej administracji rządowej na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie gastroenterologii.

W latach 1989 – 2000 pracował w Zakładzie Endoskopii Kliniki Gastroenterologii Wojskowej Akademii Medycznej, aktualnie Wojskowego Instytutu Medycznego, oraz prowadził działalność w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej. W latach 2000 – 2014 kolejno pełnił funkcje: głównego specjalisty, zastępcy ds. medycznych i dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych, dyrektora Departamentu Akredytacji i Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz dyrektora Biura Akredytacji w Ministerstwie Zdrowia, a także dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W latach 2004 – 2014 był dyrektorem Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia. W latach 2004 – 2005 pełnił obowiązki dyrektora generalnego, a w latach 2004 – 2012 zajmował stanowisko zastępującego dyrektora generalnego w tym urzędzie. Od 2008 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Akredytacyjnej Ministra Zdrowia, jest także członkiem Komitetu ds. Zapewnienia Bezstronności PCBC.

Od 2005 r. wykłada m.in. na Wydziale Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, na wydziale Ekonomii i Zarządzania WSHiP im. R. Łazarskiego (MBA w ochronie zdrowia).

Był inicjatorem i współautorem kilkunastu projektów oraz nowelizacji ustaw, m.in.: ustawy o działalności leczniczej (2011 r.) oraz pakietu ustaw zdrowotnych (2007/2008 r.), w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (2008 r.), ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia (2008 r.). Współtworzył również ustawę o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (2005 r.), projekt ustawy o sieci szpitali oraz projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia, a także program wieloletni „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia" (tzw. plan B) realizowany w latach 2009 – 2011.


Wersja do drukuPowrót


 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.