nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Organy i jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia 
 

Kontrola i nadzór Ministra Zdrowia nad organami i jednostkami podległymi lub nadzorowanymiMinister Zdrowia w zakresie swoich kompetencji sprawuje kontrolę i nadzór nad organami i jednostkami podległymi lub nadzorowanymi.

ORGANY PODLEGŁE LUB NADZOROWANE

Wykaz organów podległych lub nadzorowanych zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.11.284.1672) wydane na podstawie art.33, ust.1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U.03.24.199 jt, z późn. zm.).

Do organów podległych lub nadzorowanych należą:
- Główny Inspektor Sanitarny,

- Inspektor do spraw Substancji Chemicznych

- Główny Inspektor Farmaceutyczny,

- Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,


JEDNOSTKI PODLEGŁE LUB NADZOROWANE

Wśród jednostek podległych lub nadzorowanych znajdują się min.:
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( PARPA), Uczelnie Medyczne, instytuty badawcze, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, i inne.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-10-28
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek
Data ostatniej zmiany:
       2012-03-09
Ostatnio zmieniony przez:
       Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-03-09Monika Latoszek Aktualizacja artykułu
2012-01-20Monika Latoszek Zmiana nazwy - Inspektor do spraw Substancji Chemicznych
2012-01-09Monika Latoszek zmiana dotyczy aktualizacji Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
2005-11-30Małgorzata Woźniak-Juhre 

Statystyka strony: 50031 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.