nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Rady/Zespoły 
 

Zespół do Spraw Zakażeń HCVPrzewodniczący
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego;

Zastępca Przewodniczącego
Przewodniczący Polskiej Grupy Ekspertów HCV;

Sekretarz
przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;

pozostali członkowie:
a) Dyrektor Instytutu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Akademii Medycznej w Warszawie,
b) Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych,
c) Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Poznaniu,
d) Kierownik Pracowni Patofizjologii Komórki w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Kossakowskiego w Warszawie,
e) Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
f) Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii.”;Powołany Zarządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Zakażeń HCV
Dz.Urz.MZ.05.19.107 z późń. zm.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-11-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5718 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.