nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Rady/Zespoły 
 

Rada Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”1) Przewodniczący Rady — Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorujący Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2) Zastępca Przewodniczącego — prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej;
3) członkowie - przedstawiciele ministra właściwego do spraw zdrowia:
a) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
b) Konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii,
c) prof. dr hab. Bohdan Maruszewski — członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, Przewodniczący Klubu Kardiochirurgów Polskich,
d) prof. dr hab. Witold Rużyłło — Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
e) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia;
4) członkowie - przedstawiciele ministra właściwego do spraw nauki:
a) prof. dr hab. inż. Antoni Zbigniew Nowakowski — Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Inżynierii Biomedycznej,
b) prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz — Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk,
c) Leszek Grabarczyk — Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
d) Dorota Kościelecka — Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
5) członkowie - przedstawiciele Koordynatora Programu:
a) prof. dr hab. Jolanta Dobosz — Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej,
b) dr Jan Sarna — Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii,
c) Elżbieta Woźniewska — Członek Zarządu Fundacji - Dyrektor Finansowy Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii,
d) Roman Kustosz — Kierownik Pracowni Sztucznego Serca w Instytucie Protez Serca w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.Powołana Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.11
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-03-07
Data publikacji:
       2013-03-07
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 2583 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.