nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Rady/Zespoły 

   Rady 
 
 Rada do Spraw Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia

 Rada Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

 Krajowa Rada Egzaminów Lekarskich (KREL)

 Rada do Spraw Osób Niesamodzielnych

 Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia

 Rada do spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych

 

   Zespoły 
 
 Zespół do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich

 Komitet do spraw wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

 Zespół do spraw analizy regulacji dotyczących ratownictwa medycznego w szczególności w zakresie zadań oraz doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych w odniesieniu do pacjentów poniżej lat szesnastu

 Zespół do spraw wdrożenia karty ubezpieczenia zdrowotnego

 Zespoł do spraw opracowania zmian w zakresie organizacji funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

 Zespół do przygotowania opracowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i realizacji tych umów przez świadczeniodawców w wybranych zakresach świadczeń

 Komitet Audytu dla działu administracji rządowej - zdrowie

 Zespół do spraw oceny ofert w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

 Zespół do Spraw Zakażeń HCV

 Komitet Sterujący ds. opracowania Planu Dotyczącego Środowiska i Zdrowia Dzieci (CEHAP)

 

   Komisje 
 
 Komisja do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych w zakresie medycyny nuklearnej


 Komisja do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych w zakresie radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej

 Komisja do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych w zakresie radioterapii onkologicznej

 Komisji psychiatryczna do spraw środków zabezpieczających

 Komisja do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

 Odwoławcza Komisja Bioetyczna

 

   Rady Społeczne 
 
 Rada Społeczna Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim

 Rada Społeczna Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

 Rada Społeczna Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie

 Rada Społeczna Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie

 Rada Społeczna Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach

 Rada Społeczna Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu

 Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Osrodka Medycyny Sportowej w Warszawie

 Rada Społeczna Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego

 Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu

 Rada Społeczna Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.