nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Organy i Jednostki Podległe 

 
 Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

logo_nck_20082007.jpg
 
Narodowe Centrum Krwi

 Uczelnie Medyczne


 Główny Inspektor Farmaceutyczny


 Inspektor do spraw Substancji Chemicznych

 Główny Inspektor Sanitarny


 Instytuty badawcze
Instytuty i inne

 Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa


logo_nfz.gif
 
Narodowy Fundusz Zdrowia

 Pozostałe jednostki podległe lub nadzorowane przez MZ

 Kontrola i nadzór Ministra Zdrowia nad organami i jednostkami podległymi lub nadzorowanymi

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.