nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Program prac legislacyjnych 
 

Program prac legislacyjnych dotyczący projektów rozporządzeń Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów - w zakresie projektów opracowywanych w Ministerstwie ZdrowiaPodstawa prawna Treść upoważnienia Istota projektu rozporządzenia
/obwieszczenia
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu rozporządzenia
/obwieszczenia
Termin wydania rozporządzenia
marzec/kwiecień 2006 r.
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw- działaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, Krajowy Program, uwzględniając zagadnienia, o których mowa w ust. 2 i 4, oraz biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w zakresie zagrożeń narkomanią, a także strategię działań wynikających z Europejskiego Planu Walki z Narkotykami. Celem regulacji jest określenie kierunków i rodzajów działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie zagrożeń narkomanią. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii określi harmonogram przyjętych działań, cele, sposoby ich osiągania oraz ministrów odpowiedzialnych
za ich realizację, a także podmioty właściwe do podejmowania określonych działań. Regulacja określi również kierunki działań przewidzianych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Założenia przyjęte regulacji r są zgodne z Unijną Strategią Antynarkotykową 2005-2012 oraz Europejskim Planem Walki z Narkotykami 2005-2008.
Andrzej Wojtyła, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
S I E R P I E Ń
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej” Wprowadzenie przedmiotowego rozporządzenia ustanowi odznakę honorową jako odznaczenie dla osób czynnie działających na rzecz ochrony zdrowia ludności, poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych ludności. Wejście w życie rozporządzenia umożliwi przyznawanie odznaki honorowej osobom, które aktywnie uczestniczą we wdrażaniu i usprawnianiu metod pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Andrzej Wojtyła, Główny Inspektor Sanitarny

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-04-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2006-07-13
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2006-07-13Małgorzata Woźniak-Juhre 

Statystyka strony: 6591 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.