nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Program prac legislacyjnych 
 
08-01-2010 Program prac legislacyjnych dotyczący projektów rozporządzeń pozostających we właściwości Ministra Zdrowia, w tym także Rady Ministrów
– stan na dzień 6 grudnia 2013 r.

13-08-2008 Program prac legislacyjnych dotyczy projektów rozporządzeń pozostających we właściwości Ministra Zdrowia
stan na dzień 25.10.2011 r.

25-01-2008 Program prac legislacyjnych dotyczy projektów pozostających we właściwości Ministra Zdrowia 2008 rok

02-03-2007 Program prac legislacyjnych dotyczy projektów rozporządzeń pozostających we właściwości Ministra Zdrowia
2007 rok

16-01-2007 Program prac legislacyjnych Rady Ministrów na 2007 rok

04-12-2006 Informacja o zakończoneniu prac nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka

13-07-2006 Program prac legislacyjnych Rady Ministrów dotyczący projektów ustaw na 2006 rok - w zakresie projektów ustaw opracowywanych w Ministerstwie Zdrowia

13-07-2006 Program prac legislacyjnych Rady Ministrów dotyczący innych dokumentów rządowych - w zakresie projektów opracowywanych w Ministerstwie Zdrowia

22-05-2006 Program prac legislacyjnych dotyczy projektów rozporzadzeń pozostających we właściwości Ministra Zdrowia

06-05-2006 Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia
wydane na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

07-04-2006 Program prac legislacyjnych dotyczący projektów rozporządzeń Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów - w zakresie projektów opracowywanych w Ministerstwie Zdrowia

29-03-2006 Projekty aktów prawnych przygotowywanych przez MZ

15-03-2006 Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia
wydane na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

28-06-2003 Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P.02.13.221

28-06-2003 Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Dz.U.00.62.718

28-06-2003 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"
Dz.U.02.100.908

07-08-2002 Akty prawne

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.