nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Projekty 2011 
 
23-07-2014 UWAGA! WERSJA ARCHIWALNA SERWISU.
Pełna dokumentacja dotycząca projektów aktów prawnych pochodzących z 2013 r. jest dostępna w
Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.


24-03-2014 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 marca 2014 roku


19-03-2014 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 marca 2014 roku


11-03-2014 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
przekazany w dniu 10 marca 2014 roku do KPRM celem rozpatrzenia przez Radę Ministrów

10-03-2014 Projekt Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i Zadania na lata 2014-2018
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 marca 2014 roku


04-03-2014 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 marca 2014 roku


28-02-2014 PROJEKT USTAWY zmieniającej ustawę o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw
tekst skierowany do ponownych konsultacji międzyresortowych

24-02-2014 PROJEKT USTAWY o produktach biobójczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 lutego 2014 r.


19-02-2014 Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2014 r.

11-02-2014 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Miłomłyn i sołectwom Bagieńsko-Zatoka, Bynowo, Kamieńczyk, Malinnik, Tarda, Wielimowo, Winiec i Wólka Majdańska położonym na obszarze gminy Miłomłyn
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 lutego 2014 r.


11-02-2014 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 lutego 2014 r.


10-02-2014 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
przekazany do KPRM celem rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów
w dniu 7 lutego 2014 r.


04-02-2014 Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 lutego 2014 roku


30-01-2014 Projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(+ zaproszenie na konferencję uzgodnieniową)

27-01-2014 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 stycznia 2014 roku


20-01-2014 Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

17-01-2014 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 stycznia 2014 roku


16-01-2014 Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2012 roku
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 stycznia 2014 roku


16-01-2014 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

31-12-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 grudnia 2013 roku


31-12-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 grudnia 2013 roku


31-12-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 grudnia 2013 roku


31-12-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 grudnia 2013 roku


31-12-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom stwarzającym zagrożenie umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 grudnia 2013 roku


31-12-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 grudnia 2013 roku


02-12-2013 Sprawozdanie z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 grudnia 2013 roku


29-11-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 listopada 2013 roku


28-11-2013 Projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę nr 75/2013 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2013

28-11-2013 Projekt rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 listopada 2013 roku


26-11-2013 Projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 listopada 2013 r.


22-11-2013 Projekt uchwały Nr /2013 Rady Ministrów zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 listopada 2013 roku


21-11-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 listopada 2013 roku


15-11-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 listopada 2013 roku


14-11-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014r.
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 listopada 2013 roku


12-11-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 listopada 2013 roku


08-11-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na import równoległy oraz szczegółowego wykazu danych i dokumentów objętych wnioskiem o zmianę tego pozwolenia oraz rodzaju i sposobu dokonywania zmian w pozwoleniu na import równoległy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 listopada 2013 roku


07-11-2013 Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 listopada 2013 roku


07-11-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 listopada 2013 roku


06-11-2013 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Astachowice, Bądków, Biała, Brachowice, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew, Jasionka, Rogóźno, Śladków Górny, Warszyce, Wola Rogozińska i Wypychów położonym na obszarze gminy Zgierz oraz sołectwu Celestynów położonemu na obszarze gminy Ozorków
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 listopada 2013 roku


06-11-2013 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Frombork i sołectwom: Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 listopada 2013 roku


30-10-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 października 2013 roku


29-10-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii oraz wysokości opłaty za tę analizę
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 października 2013 r.


25-10-2013 PROJEKT USTAWY o produktach biobójczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 października 2013 roku


24-10-2013 Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 października 2013 roku


24-10-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 października 2013 roku


22-10-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu produktu leczniczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 października 2013 roku


22-10-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączonej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 października 2013 roku


21-10-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 października 2013 roku


21-10-2013 PROJEKT OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2013 r.

18-10-2013 Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

15-10-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 października 2013 roku


11-10-2013 PROJEKT USTAWY zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
przekazany do KPRM celem rozpatrzenia przez Radę Ministrów
w dniu 10 października 2013


11-10-2013 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013
przekazany do KPRM celem rozpatrzenia przez Radę Ministrów
w dniu 10 października 2013


10-10-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 października 2013 roku


10-10-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 października 2013 roku


10-10-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 października 2013 roku


07-10-2013 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 października 2013 roku


23-09-2013 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
skierowany pod obrady Rady Ministrów

19-09-2013 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 września 2013 roku


17-09-2013 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013
skierowany pod obrady
Komitetu Rady Ministrów


17-09-2013 Projekt Informacji o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r.
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 września 2013 roku


10-09-2013 Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 września 2013 roku


10-09-2013 Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 września 2013 roku


10-09-2013 Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim”
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 września 2013 roku


05-09-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 września 2013 roku


26-08-2013 Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw
wersja przekazana do KPRM
celem rozpatrzenia przez Radę Ministrów
w dniu 26 sierpnia 2013


19-08-2013 PROJEKT OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2013 r.

01-08-2013 Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw
wersja przekazana na posiedzenie
Komitetu Stałego Rady Ministrów
w dniu 1 sierpnia 2013 roku


26-07-2013 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 lipca 2013 roku


16-07-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 lipca 2013 roku


12-07-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 lipca 2013 roku


12-07-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 lipca 2013 r.


10-07-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 lipca 2013 roku


09-07-2013 Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 lipca 2013 roku


08-07-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 lipca 2013 roku


08-07-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 lipca 2013 r.


08-07-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 lipca 2013 r.


05-07-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 lipca 2013 roku


05-07-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 lipca 2013 roku


04-07-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 lipca 2013 roku


02-07-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć
przekazany do uzgodnień międzyresortowych
w dniu 28 czerwca 2013 roku


02-07-2013 Projekt sprawozdania z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 lipca 2013 roku


02-07-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 lipca 2013 roku


24-06-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 czerwca 2013 roku


19-06-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Udarów Mózgu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 czerwca 2013 roku


17-06-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 czerwca 2013 roku


14-06-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu"
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 czerwca 2013 roku


14-06-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 czerwca 2013 roku


14-06-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 czerwca 2013 roku


14-06-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 czerwca 2013 roku


24-05-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzenia granicznej kontroli sanitarnej
przekazany do uzgodnień międzyresortowych
w dniu 20 maja 2013 roku


24-05-2013 Projekt stanowiska Rządu w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
przekazany do uzgodnień resortowych
w dniu 27 maja 2013 roku


24-05-2013 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
przekazany do KPRM w celu rozpatrzenia przez Radę Ministrów

22-05-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 maja 2013 roku


20-05-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 maja 2013 roku


15-05-2013 PROJEKT USTAWY zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 maja 2013 r.


30-04-2013 Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 kwietnia 2013 roku


29-04-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 kwietnia 2013 roku


26-04-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 kwietnia 2013 roku


22-04-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
przekazany do ponownych uzgodnień
z organami administracji rządowej
w dniu 19 kwietnia 2013 roku


18-04-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 kwietnia 2013 roku


18-04-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 kwietnia 2013 roku


18-04-2013 Projekt ustawy zmieniającej ustawę o wyrobach medycznych oraz niektóre inne ustawy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 kwietnia 2013 roku


18-04-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 kwietnia 2011 roku


17-04-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 kwietnia 2013 roku


16-04-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Kardiologiczno-Kardiochirurgicznego Przezcewnikowych Implantacji Zastawek Aortalnych POL-TAVI
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 kwietnia 2013 r.


12-04-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych u Płodów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 kwietnia 2013 roku


10-04-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 kwietnia 2013 roku


27-03-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu oraz warunków nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 marca 2013 roku


18-03-2013 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
- przekazany do KPRM w celu rozpatrzenia przez Radę Ministrów

28-02-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 lutego 2013 roku


22-02-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 lutego 2013 roku


21-02-2013 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2013 oraz kierunków realizacji zadań tego programu w roku 2014 i 2015
przekazany do uzgodnień międzyresortowych

20-02-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń
Przekazany do do ponownych uzgodnień
z organami administracji rządowej
w dniu 20 lutego 2013


20-02-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

19-02-2013 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
- przekazany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów

15-02-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 lutego 2013 roku


14-02-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych
Przekazany do uzgodnień z organami administracji rządowej
w dniu 14 lutego 2013 roku


14-02-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 lutego 2013 roku


11-02-2013 Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (w związku z transpozycją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24 w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej)
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 lutego 2013 roku


24-01-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 stycznia 2013 roku


21-01-2013 KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012-2020 – Innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku + Projekt stanowiska Rządu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 stycznia 2013 roku


18-01-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 stycznia 2013 roku


16-01-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kontroli seryjnej wstępnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 stycznia 2013 roku


11-01-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 9 stycznia 2013 roku


07-01-2013 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wykazów danych i dokumentów, które należy dołączać do wniosku o dopuszczenie do obrotu nieprzetworzonych surowców farmaceutycznych używanych w celach leczniczych, surowców roślinnych w postaci rozdrobnionej, produktów leczniczych wytwarzanych metodami przemysłowymi zgodnie z przepisami zawartymi w Farmakopei Polskiej i surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzania leków recepturowych i aptecznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
24 grudnia 2012 roku


19-12-2012 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Zdrojowemu położonemu na obszarze miasta na prawach powiatu Skierniewice oraz sołectwom: Maków, Krężce i Dąbrowice położonym na obszarze gminy Maków
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 grudnia 2012 roku


14-12-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 grudnia 2012 roku


13-12-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 grudnia 2012 roku


12-12-2012 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
przekazany pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich
w dniu 12 grudnia 2012


29-11-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 listopada 2012 roku
+ zaproszenie na konferencję uzgodnieniową


26-11-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kontroli seryjnej wstępnej
wersja z dnia 23 listopada 2012 r.

21-11-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 listopada 2012 roku


19-11-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
Skierowany do ponownych
uzgodnień międzyministerialnych
w dniu 19 listopada 2012 roku


16-11-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 listopada 2012 roku


15-11-2012 Uchwała Rady Ministrów w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”
przekazany do uzgodnień międzyresortowych
w dniu 15 listopada 2012 r.


15-11-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 listopada 2012 roku


15-11-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcom informacji o prawie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 listopada 2012 roku


15-11-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 listopada 2012 roku


08-11-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 listopada 2012 roku


08-11-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 listopada 2012 roku


22-10-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 października 2012 roku


22-10-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
skierowany do ponownych uzgodnień międzyresortowych
w dniu 19 października 2012 roku


19-10-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 października 2012 roku


19-10-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek oraz osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty z ubezpieczeń społecznych oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 października 2012 roku


19-10-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowi w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 października 2012 r.


19-10-2012 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 października 2012 roku


15-10-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli seryjnej wstępnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 października 2012 roku


10-10-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 października 2012 roku


10-10-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 pazdziernika 2012 roku


03-10-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 października 2012 roku


25-09-2012 Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

21-09-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych występujących wśród żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników jednostek oraz osób objętych zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 września 2012 roku


19-09-2012 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 września 2012 roku


19-09-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian oraz wykreśleń z tego rejestru
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 września 2012 roku


17-09-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 września 2012 roku


17-09-2012 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o odpadach
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 września 2012 roku


14-09-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 września 2012 roku


11-09-2012 Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia
przekazany do uzgodnień międzyresortowych

30-08-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 sierpnia 2012 roku


22-08-2012 Projekt Sprawozdania z realizacji w 2011 roku Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011. Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV w latach 2007-2011
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 sierpnia 2012 roku


20-08-2012 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie"
wersja przekazana pod obrady Rady Ministrów

20-08-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty usługowe wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie sterylizacji wyrobów medycznych i innych produktów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 sierpnia 2012 roku


13-08-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 sierpnia 2012 roku


07-08-2012 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 sierpnia 2012 roku


03-08-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych
wersja z dnia 21 czerwca 2012 r.

31-07-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 31 lipca 2012 roku


13-07-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w zakresie badanych produktów leczniczych weterynaryjnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 lipca 2012 roku


09-07-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 lipca 2012 r.


06-07-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 lipca 2012 roku


06-07-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 lipca 2012 roku


05-07-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 lipca 2012 roku


05-07-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji wyników badań antyseptyków
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 05 lipca 2012 roku


28-06-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 czerwca 2012 roku


20-06-2012 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 czerwca 2012 roku


20-06-2012 Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynującego Narodowego Programu Zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 czerwca 2012 roku


20-06-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 czerwca 2012 roku


18-06-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 czerwca 2012 roku


15-06-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 czerwca 2012 roku


14-06-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analiza i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 czerwca 2012 roku


05-06-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 czerwca 2012 roku


30-05-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 maja 2012 roku


29-05-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych jakim powinny odpowiadać obiekty, w których świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 maja 2012 roku


28-05-2012 Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakres informacji o tych wyrobach
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 maja 2012 roku


23-05-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 maja 2012 roku


22-05-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 maja 2012 roku


21-05-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 maja 2012 roku


21-05-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 maja 2012 roku


18-05-2012 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o działalności leczniczej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 maja 2012 roku


17-05-2012 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 maja 2012 roku


15-05-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach obsługi systemu informacji w ochronie zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 maja 2012 roku


08-05-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 maja 2012 roku


04-05-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia braku tych znaków
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 maja 2012 roku


04-05-2012 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwu Latoszyn i sołectwu Podgrodzie położonym na obszarze gminy Dębica
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 maja 2012 roku


04-05-2012 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu uzdrowiska miastu Uniejów wraz z sołectwami Spycimierz, Spycimierz Kolonia, Zieleń i Człopy położonym na obszarze gminy Uniejów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 maja 2012 roku


02-05-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych
przekazany do uzgodnień międzyresortowych
i konsultacji społecznych
w dniu 30 kwietnia 2012 roku


02-05-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 maja 2012 roku


02-05-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 maja 2012 roku


02-05-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia oraz przekazywania danych w nich zawartych do systemu informacji w ochronie zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 maja 2012 roku


02-05-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 maja 2012 roku


27-04-2012 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” w zakresie wysokości finansowania w roku 2012
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 kwietnia 2012 roku


27-04-2012 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” w zakresie wysokości finansowania w roku 2012 i kolejnych latach realizacji
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 kwietnia 2012 roku


27-04-2012 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku” w zakresie wysokości finansowania w roku 2012
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 kwietnia 2012 roku


27-04-2012 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 kwietnia 2012 roku


26-04-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 kwietnia 2012 roku


26-04-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 kwietnia 2012 roku


25-04-2012 PROJEKT USTAWY o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”
wersja przekazana pod obrady Rady Ministrów

12-04-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 kwietnia 2012 roku


12-04-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 kwietnia 2012 roku


11-04-2012 Projekt sprawozdania z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2011 roku

30-03-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta
wersja przekazana do ponownych uzgodnień zewnętrznych

28-03-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w spwaie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 marca 2012 roku


27-03-2012 Sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 marca 2012 roku


27-03-2012 KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Działania w ramach Strategicznego planu realizacji Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 marca 2012 roku


23-03-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Przejrzystości
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 marca 2012 roku


23-03-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leków, które moga byc traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 marca 2012 roku


23-03-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 23 marca 2012 roku


22-03-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 marca 2012 roku


22-03-2012 Projekt rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 marca 2012 roku


21-03-2012 Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 marca 2012 roku


19-03-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokonywania zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 marca 2012 roku


16-03-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 marca 2012 roku


16-03-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 marca 2012 roku


16-03-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 marca 2012 roku


15-03-2012 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych
wersja przekazana pod obrady Komitetu Rady Ministrów


14-03-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 marca 2012 roku


13-03-2012 Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
wersja przekazana na Komitet Rady Ministrów


09-03-2012 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wersja przekazana na Radę Ministrów

07-03-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie inspekcji badań klinicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
i konsultacji społecznych
w dniu 6 marca 2012 roku


07-03-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego

29-02-2012 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wersja przekazana ponownie na Komitet Rady Ministrów

29-02-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 lutego 2012 roku


28-02-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia
przekazany do uzgodnień międzyresortowych
w dniu 21 lutego 2012 roku


28-02-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 lutego 2012 roku


28-02-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne
wersja po uzgodnieniach zewnętrznych

24-02-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia – w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 lutego 2012 roku


24-02-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 lutego 2012 roku


21-02-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych
przekazany do uzgodnień międzyresortowych
w dniu 21 lutego 2012 roku


17-02-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej
przekazany do uzgodnień międzyresortowych
w dniu 17 lutego 2012 roku


16-02-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych
przekazany do uzgodnień międzyresortowych
w dniu 16 lutego 2012 roku


16-02-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia
przekazany do uzgodnień międzyresortowych
w dniu 16 lutego 2012 roku


15-02-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 lutego 2012 roku


15-02-2012 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 lutego 2012 roku


14-02-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie inspekcji badań klinicznych weterynaryjnych
przekazany do uzgodnień międzyresortowych
w dniu 14 lutego 2012 roku


10-02-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 9 lutego 2012 roku


10-02-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
przekazany do uzgodnień międzyresortowych
w dniu 10 lutego 2012 roku


09-02-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych i procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 9 lutego 2012 roku


07-02-2012 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów zgłoszeń niepożądanego odczynu poszczepiennego
wersja przekazana na Komitet Rady Ministrów

06-02-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Biuru do spraw Substancji Chemicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 lutego 2012 roku


26-01-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 stycznia 2012 roku


25-01-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz usługobiorców
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 stycznia 2012 roku


25-01-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów telefonicznych umożliwiających świadczeniobiorcom umawianie się na wizyty, możliwości monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 stycznia 2012 roku


23-01-2012 Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” w zakresie wysokości finansowania w roku 2012
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 stycznia 2012 roku


23-01-2012 Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” w zakresie wysokości finansowania w roku 2012 i kolejnych latach realizacji
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 stycznia 2012 roku


23-01-2012 Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany programu wieloletniego pod nazwą „Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku” w zakresie wysokości finansowania w roku 2012
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 stycznia 2012 roku


17-01-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego
wersja uwzględniająca uwagi po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacji społecznych

16-01-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 stycznia 2012 roku


10-01-2012 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
przekazany na Radę Ministrów

05-01-2012 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2012 oraz kierunków realizacji zadań tego programu w roku 2013 i 2014

04-01-2012 Projekt zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 stycznia 2012 roku


04-01-2012 PROJEKT USTAWY o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.
wersja przekazana na RM

03-01-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 stycznia 2012 roku


03-01-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 stycznia 2012 roku


02-01-2012 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie lub stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających lub substancji psychotropowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 grudnia 2011 roku


30-12-2011 Projekt Rady Ministrów w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności
wersja przekazana na RM

27-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną

21-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 grudnia 2011 roku


21-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 grudnia 2011 roku


21-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 grudnia 2011 roku


21-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 grudnia 2011 roku


21-12-2011 PROJEKT USTAWY o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. rolników nieprowadzących działalności w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej i ich domowników oraz o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
wersja przekazana na KRM

20-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprez masowej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 grudnia 2011 roku


20-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury
- wersja uwzględniająca uwagi po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacji społecznych skierowana ponownie do uzgodnień
- przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 grudnia 2011 roku


20-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 grudnia 2011 roku


19-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 grudnia 2011 roku


16-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 grudnia 2011 roku


15-12-2011 Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2012-2016
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 grudnia 2011 roku


15-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązków przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1, a także warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania środków objętych zezwoleniem w komorach przeładunkowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 grudnia 2011 roku


09-12-2011 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 grudnia 2011 roku


09-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 grudnia 2011 roku


08-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 grudnia 2011 roku


08-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 grudnia 2011 roku


08-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 grudnia 2011 roku


08-12-2011 Projekt do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 grudnia 2011 r.


07-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 grudnia 2012 r.


07-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz oceny zasadności jego zastosowania
- wersja uwzględniająca uwagi po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacji społecznych skierowana ponownie do uzgodnień
- przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 07 grudnia 2011 roku


05-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
- wersja uwzględniająca uwagi po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacji społecznych skierowana ponownie do uzgodnień
- przekazany do ponownych uzgodnień międzyresortowych
w dniu 5 grudnia 2011 roku


05-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne
- wersja uwzględniająca uwagi po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacji społecznych skierowana ponownie do uzgodnień
- przekazany do ponownych uzgodnień międzyresortowych
w dniu 5 grudnia 2011 roku


01-12-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy zawarte w uzasadnieniu wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego oraz wniosku o podwyżce urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego objętego refundacją
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 30 listopada 2011 r.


28-11-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 listopada 2011 r.


25-11-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposób ich odbywania, dokumentowania i zaliczania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 listopada 2011 r.


24-11-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 listopada 2011 roku


22-11-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 listopada 2011 roku


22-11-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 listopada 2011 roku


21-11-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 listopada 2011 roku


21-11-2011 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów zgłoszeń niepożądanego odczynu poszczepiennego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 listopada 2011 roku


21-11-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 listopada 2011 roku


21-11-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobów współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 listopada 2011 roku


18-11-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 listopada 2011 roku


18-11-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 listopada 2011 roku


17-11-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia substytucyjnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 listopada 2011 roku


14-11-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz sposobu ich rejestrowania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 listopada 2011 roku


14-11-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 listopada 2011 roku


10-11-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 9 listopada 2011 roku


10-11-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 listopada 2011 roku


08-11-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 listopada 2011 roku


07-11-2011 Komunikat dotyczący projektu wykazu leków refundowanych

02-11-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie

02-11-2011 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wersja przekazana ponownie na Radę Ministrów

27-10-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 października 2011 roku


27-10-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 października 2011 roku


25-10-2011 Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2011 roku na finansowanie programów wieloletnich
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 października 2011 roku


24-10-2011 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 października 2011 roku


21-10-2011 Projekt Uchwały Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011 – 2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 października 2011 roku


20-10-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu powoływania sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych
- wersja uwzględniająca uwagi po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacji społecznych skierowana ponownie do uzgodnień
- przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 października 2011 roku


19-10-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 października 2011 roku


14-10-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 października 2011 roku


13-10-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 października 2011 roku


12-10-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 października 2011 roku


12-10-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 października 2011 roku


12-10-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 października 2011 roku


07-10-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 października 2011 roku


07-10-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 października 2011 roku


07-10-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 października 2011 roku


07-10-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 października 2011 roku


07-10-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i ilości preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz grup preparatów stosowanych w badaniu klinicznym, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego oraz wzoru wniosku o uzyskanie tej zgody
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 października 2011 roku


07-10-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 października 2011 roku


05-10-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 października 2011 roku


03-10-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne
wersja uwzględniająca uwagi po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacji społecznych

03-10-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
wersja uwzględniająca uwagi po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacji społecznych

27-09-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 października 2011 r.


19-09-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 września 2011 roku


19-09-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 września 2011 roku


19-09-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 września 2011 roku


15-09-2011 Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący projektu wykazu leków refundowanych

13-09-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 13 września 2011 roku


09-09-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 sierpnia 2011 roku


08-09-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 września 2011 roku


02-09-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 września 2011 roku


01-09-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 września 2011 roku


01-09-2011 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 września 2011 roku


26-08-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 sierpnia 2011 roku


19-08-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 sierpnia 2011 roku


18-08-2011 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 sierpnia 2011 roku


18-08-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 sierpnia 2011 roku


18-08-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w celach naukowych ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 sierpnia 2011 roku


18-08-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań dla urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 sierpnia 2011 roku


18-08-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 sierpnia 2011 roku


17-08-2011 Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych, jakimi powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 sierpnia 2011 roku


16-08-2011 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
wersja przekazana na Radę Ministrów

12-08-2011 Projekt rozporządzenia rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu powoływania i organizacji komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 sierpnia 2011 roku


12-08-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży
wersja uwzględniająca uwagi z uzgodnień zewnętrznych

10-08-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 sierpnia 2011 roku


10-08-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 sierpnia 2011 roku


10-08-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 sierpnia 2011 roku


10-08-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 sierpnia 2011 roku


10-08-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 sierpnia 2011 roku


09-08-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 9 sierpnia 2011 roku


05-08-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012r.
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 sierpnia 2011 roku


04-08-2011 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 sierpnia 2011 roku


02-08-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za głoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 lipca 2011 roku


29-07-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 lipca 2011 roku


28-07-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 lipca 2011 roku


27-07-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 lipca 2011 roku


26-07-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 lipca 2011 roku


26-07-2011 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wersja przekazana na Radę Ministrów

26-07-2011 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw
wersja przekazana na Radę Ministrów

26-07-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 lipca 2011 roku


25-07-2011 Sprawozdanie z realizacji w 2010 roku Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 lipca 2011 roku


25-07-2011 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wersja przekazana na Komitet Stały Rady Ministrów


21-07-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 lipca 2011 roku


21-07-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 lipca 2011 roku


19-07-2011 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 lipca 2011 roku


18-07-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 lipca 2011 roku


18-07-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 lipca 2011 roku


12-07-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 lipca 2011 roku


12-07-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 lipca 2011 roku


08-07-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania pracowników podmiotów leczniczych w formie jednostki budżetowej, a także w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę albo jednostkę samorządu terytorialnego, jako pracodawcę w celu udzielania świadczeń zdrowotnych swoim pracownikom

06-07-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 lipca 2011 roku


04-07-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 czerwca 2011 roku


04-07-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 lipca 2011 roku


01-07-2011 Projekt rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie wycofania substancji chemicznej, mieszaniny lub wyrobu z obrotu i sposobu ich przechowywania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 czerwca 2011 roku


01-07-2011 Projekt rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 czerwca 2011 roku


29-06-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 29 czerwca 2011 roku


27-06-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 27 czerwca 2011 roku


24-06-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 czerwca 2011 roku


24-06-2011 Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2011 roku na finansowanie programów wieloletnich


24-06-2011 Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazwą: „Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu"
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 czerwca 2011 r.


24-06-2011 Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 czerwca 2011 roku


22-06-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 czerwca 2011 roku


21-06-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 czerwca 2011 roku


21-06-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru deklaracji o braku konfliktu interesów oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Ekonomicznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 czerwca 2011 roku


21-06-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru uowy na realizację recept
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 20 czerwca 2011 roku


20-06-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za wydanie świadectwa wolnej sprzedaży
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 17 czerwca 2011 roku


20-06-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 czerwca 2011 roku


20-06-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz oceny zasadności jego zastosowania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 czerwca 2011 roku


20-06-2011 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 czerwca 2011 roku


20-06-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 czerwca 2011 roku


20-06-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 czerwca 2011 roku


15-06-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się albo posiadających licencję detektywa
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 czerwca 2011 roku


15-06-2011 Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 czerwca 2011 roku


15-06-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 czerwca 2011 roku


15-06-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 czerwca 2011 roku


07-06-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 7 czerwca 2011 roku


30-05-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 maja 2011 roku


30-05-2011 PROJEKT USTAWY o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 maja 2011 roku


26-05-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

26-05-2011 Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”
tekst przekazany na Radę Ministrów

25-05-2011 Stanowisko Rządu do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 25 maja 2011 roku


25-05-2011 Projekt Sprawozdania z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2010 roku
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 maja 2011 roku


25-05-2011 PROJEKT USTAWY o badaniach klinicznych
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 maja 2011 roku


23-05-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 maja 2011 roku


16-05-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 maja 2011 roku


16-05-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 maja 2011 roku


16-05-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania opłat za wydanie zgody na wytwarzanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 maja 2011 roku


09-05-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Komisji działających przy Prezesie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 5 maja 2011 roku


04-05-2011 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich
Projekt rozporządzenia został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów

28-04-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 kwietnia 2011 roku


28-04-2011 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw
wersja przekazana pod obrady Komitetu Rady Ministrów

28-04-2011 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”
tekst przekazany pod obrady Komitetu Rady Ministrów

22-04-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru formularza oświadczenia o braku konfliktu interesów
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 18 kwietnia 2011 roku


22-04-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 22 kwietnia 2001 roku


18-04-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 15 kwietnia 2011 roku


08-04-2011 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
tekst przekazany pod obrady RM

29-03-2011 Projekt rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 marca 2011 roku


28-03-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywanie przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji, rodzaju i trybu uzyskiwania tych kwalifikacji oraz wzorów stosowania dokumentów

24-03-2011 Uchwała Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015
tekst przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 marca 2011 roku

17-03-2011 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
tekst przekazany pod obrady KRM

17-03-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz dokumentów niezbędnych do przewozu lub wywozu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 na własne potrzeby lecznicze
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 16 marca 2011 roku


16-03-2011 Projekt Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2009 roku
tekst skierowany w dniu 15 marca 2011 r. pod obrady Rady Ministrów

14-03-2011 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Przekazany do uzgodnień międzyresortowych
w trybie art. 14c Regulaminu pracy Rady Ministrów
w dniu 11 marca 2011 roku


08-03-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 marca 2011 roku


08-03-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 marca 2011 roku


04-03-2011 PROJEKT USTAWY o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 8 marca 2011 roku


04-03-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 4 marca 2011 roku


03-03-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 marca 2011 roku


02-03-2011 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 marca 2011 roku


02-03-2011 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 marca 2011 roku


22-02-2011 Projekt sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2009 roku

21-02-2011  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 lutego 2011 roku


18-02-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 11 lutego 2011 roku


15-02-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za czynności związane z wydawaniem zgody na przeprowadzenie badań naukowych i rozwojowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 14 lutego 2011 roku


10-02-2011 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 lutego 2011 roku


10-02-2011  Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 lutego 2011 roku


07-02-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego
wersja po zakończeniu uzgodnień międzyministerialnych i konsultacji społecznych

07-02-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
wersja po zakończeniu uzgodnień międzyministerialnych i konsultacji społecznych

07-02-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich
wersja po zakończeniu uzgodnień międzyministerialnych i konsultacji społecznych

07-02-2011 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
wersja przekazana do KPRM-u
celem rozpatrzenia przez Radę Ministrów


02-02-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 28 stycznia 2011 roku


02-02-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 lutego 2011 roku


02-02-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 lutego 2011 roku


02-02-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu wykorzystywanym do kąpieli
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 lutego 2011 roku


02-02-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 lutego 2011 roku


01-02-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 1 lutego 2011 roku


01-02-2011 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016

31-01-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

27-01-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzenia granicznej kontroli sanitarnej

27-01-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu towarów, które podlegają kontroli sanitarnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 stycznia 2011 r.


26-01-2011  Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 26 stycznia 2011 roku


25-01-2011 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 stycznia 2010 roku


25-01-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 stycznia 2011 roku


12-01-2011 Projekt Uchwały w sprawie ustanowienia Programu wieloletniego pod nazwą „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 12 stycznia 2011 roku


04-01-2011 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.