nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Projekty aktów prawnych przygotowywanych przez MZ 

 

 
 
23-07-2014 UWAGA! WERSJA ARCHIWALNA SERWISU.
Pełna dokumentacja dotycząca projektów aktów prawnych pochodzących z 2013 r. jest dostępna w
Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.


24-03-2014 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 21 marca 2014 roku


19-03-2014 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 19 marca 2014 roku


11-03-2014 PROJEKT USTAWY o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
przekazany w dniu 10 marca 2014 roku do KPRM celem rozpatrzenia przez Radę Ministrów

10-03-2014 Projekt Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i Zadania na lata 2014-2018
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 marca 2014 roku


04-03-2014 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 3 marca 2014 roku


28-02-2014 PROJEKT USTAWY zmieniającej ustawę o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw
tekst skierowany do ponownych konsultacji międzyresortowych

24-02-2014 PROJEKT USTAWY o produktach biobójczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 24 lutego 2014 r.


19-02-2014 Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2014 r.

11-02-2014 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych
przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 6 lutego 2014 r.


 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.