nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 
 

Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego  - rejestr uchwał Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia,
  - rejestr uchwał Rady Narodowego Funduszu Zdrowia,
  - rejestr decyzji administracyjnych i postanowień Ministra Zdrowia w sprawach z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
  - wykaz wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach ze skarg na decyzja Ministra Zdrowia w sprawach z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto prowadzona jest dokumentacja dotycząca przeprowadzanych kontroli (protokoły kontroli, wystąpienia pokontrolne itd.).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-06-27
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 12609 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.