nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 
 

Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego  - archiwum akt osobowych mianowanych nauczycieli akademickich w uczelniach medycznych oraz profesorów i docentów w jednostkach badawczo-rozwojowych – dostępność zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr.101 poz.926),
  - baza danych – lista jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych – informacja udostępniona w internecie,
  - baza danych – lista miejsc dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym do odbywania specjalizacji – udostępniona w internecie przed postępowaniem kwalifikacyjnym, które odbywa się dwa razy w roku,
  - informacja na temat kryteriów i trybu przyznawania rozliczania środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w części dotyczącej Ministra Zdrowia:
    - badania własne szkół wyższych
    - działalność wspomagająca badania
    - projekty badawcze celowe
    - opiniowanie wniosków do Ministra Nauki i Infrastruktury
      - działalność statutowa
      - sieci naukowych
      - inwestycji służących potrzebom badań naukowych (aparaturowe, budowlane)

Dostępność zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (DZ.U.2001, Nr146.,poz.11617).

Informacja o stypendiach Ministra Zdrowia dla studentów za osiągnięcia w nauce – udostępniona w internecie.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-06-27
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 14249 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.